Onderhoud conditie gebaseerd

Categorie:

Beschrijving

Waar in bepaalde gevallen een preventieve onderhoudvorm niet afdoende is of niet aansluit bij de behoefte van de Asset-owner daar kan Conditie gebaseerd onderhoud (CBM) een goede mogelijkheid zijn. Het is gebaseerd op de gedachte dat de juiste dingen op het juiste moment worden uitgevoerd en men zo kosten kan reduceren. Dit door de meten is weten aanpak.

Een voorbeeld is het verschil tussen een preventieve oliewissel, of één die gebaseerd is op de olie conditie. Het komt voor dat de standtijd van het smeermiddel veel korter of zelfs veel langer is dan verwacht. Een ander voorbeeld is het preventief vervangen van een lager terwijl men dit met de juiste meetmethodieken had kunnen voorkomen.

Om ‘Condition Based Maintenance’ verantwoord uit te kunnen voeren, moet men beschikken over veel machinekennis of dit snel kunnen vergaren. Men moet oorzaak en gevolg goed kunnen herkennen en interpreteren. Dit om ze snel en efficiënt om te kunnen zetten tot diagnose en aansluitend het juiste plan van aanpak. Hiervoor zijn metingen noodzakelijk.

OilSupport heeft eigen monitoring producten ontwikkeld die gebaseerd zijn op jarenlange ervaring in de omgang met uiteenlopende machines of aandrijvingen. Onze LubeMaster CMS producten zijn gestandaardiseerd maatwerk en geschikt voor nagenoeg elk type aandrijving. Wij kunnen u per type aandrijving helpen te bepalen welke onderhoudsbehoefte het beste aansluit op uw techniek.