Disclaimer

Ondanks het feit dat Oil Support Nederland de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Oil Support Nederland is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Oil Support Nederland is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

Lubrication, Maintenance & Monitoring Solutions