Kostenreductie gas en dieselmotoren

Kostenreductie gas en dieselmotoren

Een onderscheid moet hier worden gemaakt in de toepassing gasmotor of dieselmotor. Gasmotoren worden steeds meer gebruikt voor het terugwinnen of leveren van energie uit biomassa.
Bepaalde brandstoffen zorgen na verbranding voor extra vervuiling. Eigenschappen van bijv. motorolie wordt aangetast en de prestaties lopen sterk terug. Te laat uitgevoerde oliewissels hebben vaak geleidt tot uitval en hoge herstelkosten.

Een eenvoudig te realiseren kostenreductie lijkt het verbeteren van de smeerolie. Dit door hoogwaardiger producten toe te passen of voordeliger producten in betere conditie te brengen en te houden.
De tientallen tot honderden liters olie en de filters worden meestal preventief op draaiuren of ‘condition based’ vervangen. Olieonderzoeken moeten aantonen of en hoe ver de houdbaarheid is overschreden. Een gevaar is dat olieonderzoek daarbij beïnvloed wordt door de vaak nadien aangesloten apparatuur. Wij houden rekening met deze facetten.

Hoe een verbrandingsmotor presteert, welke standtijd men voor filters en olie aan kan houden en hoe deze verantwoord is te verlengen is, kunnen wij achterhalen. Het installeren van (Remote) conditie monitoring die de olie- en machineconditie realtime weergeeft kan een oplossing zijn. Tevens kunnen wij op locatie en op afstand de verkregen gegevens interpreteren en omzetten tot bruikbare data. Oil Support Nederland kan dit traject volledig verzorgen en hierbij samenwerken met de fabrikant.

Totaaloplossing voor optimale olieverzorging én smering

Lubrication, Maintenance & Monitoring solutions