Missie: Voorkomen van verspilling

Onderzoek wijst uit dat Nederland jaarlijks enkele miljarden wordt uitgegeven aan stilstandkosten, herstelwerkzaamheden en onnodige vervanging van machineonderdelen, smeerolie en filters. Vaak is hier sprake van symptoombestrijding en keren deze kosten periodiek terug, terwijl dit vaak niet hoeft! Revisies of uitval van oliegesmeerde aandrijvingen / machines wordt meestal veroorzaakt door foutief gebruik, een tekortkoming in de engineering, of onzichtbare onvolkomenheden in de smering.

Het terugdringen van gebruik grondstoffen en CO2

‘Material Matters; Alles is tijdelijk, alleen de gevolgen zijn permanent…’Oil Support Nederland is met haar expertise en slimme producten in staat om gebruikers van machines en fabrikanten te helpen de druk op grondstoffen (Carbon Footprint) te reduceren en zo gezamenlijk het milieu te ontlasten.

Door onze ‘Cradle to Cradle’ aanpak en proactief revisies of reparaties te vermijden, engineering bij fabrikant te optimaliseren en de standtijd van smeermiddelen verantwoord te verlengen, wordt symptoombestrijding en verspilling verantwoord voorkomen.

Benefits voor milieu en gebruiker?

  • Minder stilstand en efficiëntere productieprocessen;
  • minder vervoer van- en naar locaties;
  • minder afval als olie, filters, lagers, pompen, ventielen, etc.;
  • minder energieverbruik door geoptimaliseerde smering;
  • aanzienlijk minder Spare-parts als kostbare voorraad in magazijnen.

Het gevolg is dat door onze werkzaamheden en producten de CO2 uitstoot drastisch kan worden gereduceerd. Steun ons in onze missie!

Lubrication, Maintenance & Monitoring solutions