LubeMaster® monitoring systemen

Ruim twintig jaar ervaring in het verzorgen van duizenden olieonderzoeken uit uiteenlopende aandrijvingen hebben geleidt tot ontwikkeling van het product LubeMaster®. Het is een geavanceerde en ‘Fool-proof’ conditie monitoring systeem dat gebruikt kan worden voor technische- en onderhoud optimalisaties. Ook is het in staat verantwoord olieonderzoeken te verminderen of zelfs geheel te voorkomen.

De LubeMaster® is in eigen beheer ontwikkeld en samengesteld en kan op nagenoeg elke machine toegepast worden. Het verzamelt belangrijke meetdata als machineparameters en de contaminatie welke zich bevindt in de olie. Alle waarden zijn eenvoudig en realitime in te zien via een geavanceerde en goed beveiligde Cloudapplicatie. Belangrijk! Ook de minder geoefende gebruiker kan eenvoudig de waarden interpreteren en aflezen op PC, tablet, laptop of smartphone.

De kennis en ervaring van Oil Support Nederland is hierbij geïntegreerd in het ontwerp en Pre-warning & Limit settings. Voordeel: is er niets aan de hand, dan ontvangt de gebruiker geen waarschuwingen! Met de voorgeprogrammeerde LubeMaster® systemen kan men zo wereldwijd profiteren van onze praktijkervaring met oliesmeermiddelen.

LubeMaster® 2 is een geavanceerd ‘stand-alone’ basismodel. Het is geschikt voor 230VAC aansluiting in de industrie of 24VDC voor mobiele toepassingen & Fleetmanagement van bijvoorbeeld ‘Rolling equipment’ als shovels, vrachtwagens, dozers, asfaltfrezen, e.d.

Afhankelijk van welke LubeMaster® is gekozen (type Gear, Hydraulic, Bearring) is bepaald welke meetwaarden er wordt verzameld en geïnterpreteerd. De af fabriek al ingegeven limieten worden na overschrijding direct aan de verantwoordelijken doorgegeven via mail of SMS. Alle meetdata kan tijdens of na het productieproces worden geanalyseerd door eindgebruiker. Ook is het mogelijk dat de toeleverancier of extern specialist op afstand meekijkt en adviseert.

Voorbeeld inzet 1: een opdrachtgever had periodiek een probleem met koelemulsie in de leibaan olietank van een bewerkingsmachine. Een overlopende tank zorgde voor noodgedwongen stop en hoge kosten. Door een LubeMaster® 2 te installeren kon men deze onverwachte stops aan zien komen en ook voorkomen! Dit door het juiste moment aan te wijzen waarop het gebeurde en hier op maatregelen te nemen.

Voorbeeld inzet 2: een Nederlandse opdrachtgever heeft Rental equipment in het buitenland staan en wil meer inzicht in de conditie en omgang met deze kostbare machines.Door een robuust monitoring systeem aan te brengen kon men volgen of onderhoud correct werd uitgevoerd en kon men de gebruiker beter instrueren in de bediening. Tevens was door plaatsbepaling een ‘Track & Trace’ van de machine mogelijk.

LubeMaster® 3 is zeer geschikt voor totale machinepark bewaking en hierbij horende CAN netwerken. Met één centraal opgestelde LubeMaster® type 3 kan men vele datastromen uit geavanceerde sensoren eenvoudig managen en geschikt maken voor bijvoorbeeld de maintenance afdeling.

Voorbeeld 1: een klant wilde onder ‘Lean manufacturing’ 24/7 betrouwbaar produceren zonder eigen technische / onderhoudsdienst. Door sensoren op de machine te verbinden met de LubeMaster® 3 kon de, voor die periode, aangewezen toeleveranciers het machine park bewaken en conditie gebaseerd acties ondernemen. De basisfuncties en de betrouwbaarheid ondermijnende situaties werden inzichtelijk en zeer efficiënt te corrigeren en aansluitend te managen.

Voorbeeld 2: een klant wilde een aantal samenwerkende en geavanceerde hydraulische machines in één productielijn onder controle brengen. De klant had vier gelijke productielijnen van zes machines met relatief gevoelige prop- en pompregelingen die af fabriek aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. De juiste conditie werd aantoonbaar niet gehaald en de onderhoudskosten stegen. Door per productielijn één LubeMaster® 3 te installeren en aan te sluiten op twee stuks specifieke olie(CAN) sensoren, konden 54 metingen inzichtelijk op de PC worden weergegeven. Afwijkingen konden nu worden gekoppeld aan het productieproces en maatregelen worden genomen. De filtratie werd op absis van feiten aangepast en de resultaten konden direct worden gemeten. Verspilling word voorkomen en het geheel maakt condition based omgang met techniek en olie mogelijk.

Voor meer informatie over dit product klik op het te downloaden bestand.

BROCHURE-Lubemaster OSN 2017

LubeMaster® als flexibel concept bij machinebewaking

Elke machine of aandrijving is en gedraagt zich anders. Door deze verschillen is een LubeMaster® systeem zo gemaakt dat het is aan te passen aan het te bewaken object. Een tandwielkast vraagt bijvoorbeeld om andere parameters dan een hydraulisch systeem. Zo zijn de LubeMaster® monitoring systemen optioneel ook geschikt voor diagnose van trillingen en het doorgeven van alarmen. Op afstand kan men dus uitlijnfouten, loszittende fundatie, defecte koppelingen, e.d. traceren!

Door steeds hetzelfde LubeMaster® systeem als basis te gebruiken, zijn totaal verschillende machines toch eenvoudig te bewaken. Ook is hiermee alle waardevolle meetdata op één beheerdersapplicatie te gebruiken en bij vrijgave wereldwijd te volgen.

Belangrijk voordeel! Indien men een LubeMaster® monitoring systeem combineert met een Kinematic® Lubrication Optimizer, dan verkrijgt men een ‘Plug & Play’ oplossing die snel is geïnstalleerd en snel is terugverdient.

Totaaloplossing voor conditiebewaking én diagnose

LubeMaster® cms producten geven inzicht in het hart van uw machines

Geschikt voor Remote volgen, bewaken en optimaliseren van alle olie- en vet gesmeerde machines

Een Kinematic olie verzorgingssysteem is eenvoudig te combineren met een LubeMaster monitoring.

LubeMaster 2 monitoring als hoogwaardig instap model voor vaste en mobiele applicaties

LubeMaster 3 een flexibel monitoringsplatform voor bewaking van meerdere machines of aandrijvingen

Lubrication, Maintenance & Monitoring solutions