OilSupport is een onafhankelijke service verlenende technisch specialist en werkt als ‘Reliability partner in business’ voor OEM en eindgebruiker in de industrie & On- en Off-shore. Onze specialisatie is het voorkomen van uitval of schade aan kritische aandrijfsystemen en machines. Denk hierbij aan tandwielkasten, hydraulische systemen, diesel- of gasmotoren, turbines, lager-smeersystemen, e.d.

Door een gedegen traject van RCA, of Analyseren, (smeer-)technische verbeteringen, optimalisatie van het onderhoud en trainingen voorkomen wij symptoombestrijding en reduceren wij de Total Cost of Ownership van de Asset-owners. Met in eigen huis ontwikkelde filtratie en monitoring producten optimaliseren vergaand de werking van een aandrijving, stellen de smering af op componentniveau, reduceren het energieverbruik en maken Condition Based Maintenance en Life Time Lubrication mogelijk. Onze engineers werken hierbij nauw samen met de OEM engineers.

Voorbeeld: onderzoek wijst uit dat in Nederland jaarlijks ruim een miljard euro wordt uitgegeven aan stilstandkosten, herstelwerkzaamheden en onnodige vervanging van filters en olie. Vaak is hier sprake van symptoombestrijding en keren deze kosten periodiek terug, terwijl dit vaak niet hoeft. Revisies of uitval van oliegesmeerde aandrijvingen / machines wordt meestal veroorzaakt door foutief gebruik, een tekortkoming in de engineering, of onzichtbare onvolkomenheden in de smering. 

Wereldwijde service door remote control

Het vele jaren verzorgen van olieanalyses en filtersessies heeft geleidt tot veel ervaring in het realiseren van verantwoorde standtijdverlenging van gesmeerde onderdelen als pompen, ventielen, lagers en olie.

Tekortkoming in bestaande apparatuur heeft geleidt tot het ontwikkelen van een eigen lijn ‘Lubrication Optimizers’ welke onder de naam Kinematic op de markt worden gebracht. Onder de naam LubeMaster hebben wij conditie monitoring apparatuur ontwikkeld en kan men nu wereldwijd profiteren van onze praktijkervaring met oliesmering. Hiermee kunnen wij de Asset-owner of OEM-er ook op afstand helpen en begeleiden.

 Het terugdringen van gebruik grondstoffen en CO2

OilSupport is door haar expertise in staat de druk op grondstoffen (Carbon Footprint) te reduceren. Door revisies te verminderen, engineering bij de OEM remote te optimaliseren en de standtijd van techniek en smeermiddel verantwoord te verlengen, wordt symptoombestrijding en hierdoor verspilling voorkomen en de CO2 uitstoot drastisch gereduceerd.